Weijers Faassen Bouw B.V.


Privacyverklaring Weijers Faassen Bouw B.V.

Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt.

Weijers Faassen Bouw B.V. respecteert de privacy van al haar klanten, leveranciers, onderaannemers en alle andere partijen waarmee we samenwerken. Weijers Faassen Bouw B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft veilig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Weijers Faassen Bouw B.V.

Zandven 1

5508 RN Veldhoven

Tel. 040 – 235 17 78

e-mail: info@weijers-faassen-bouw.nl


Algemeen:

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoekers, klanten, leveranciers, onderaannemers, transacties en overeenkomsten met Weijers Faassen Bouw B.V.


Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of diefstal. Uw gegevens zijn bij Weijers Faassen Bouw B.V. in goede handen. Onze website is versleuteld met een SSL-certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd, niet zomaar onderschept kunnen worden.


Verwerking persoonsgegevens

Weijers Faassen Bouw B.V. verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer vast/mobiel
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummers
 • Geboortedatum
 • Legitimatiegegevens
 • Andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.


Doeleinden van gebruik:

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk om u op deze manier zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden door Weijers Faassen Bouw B.V. gebruikt om:

 • Geldende wetten- en regelgeving na te komen.
 • Het opnemen van contact in verband met door u gestelde vragen.
 • De uitvoering van overeenkomsten en transacties.
 • Diensten te leveren en/of in te kopen.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden:

Weijers Faassen Bouw B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om de betreffende overeenkomst of transactie uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of indien de wet dat vereist.


Uw rechten:

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien die door Weijers Faassen Bouw B.V. zijn opgeslagen. Ook mag u altijd uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen, hiervoor kunt u een mail sturen naar info@weijers-faassen-bouw.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.